Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva mezi vedením Dopravního podniku města Brna a zaměstnanci byla podepsána 10. února s účinností od 1. února 2016.

Plné znění kolektivní smlouvy 2016 - 2017

 Přílohy:

Mzdový řád

Tabulka tarifních sazeb

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Oděvní řád

Stravovací řád

Ochranné nápoje

Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění