Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 2015 - 2018.
Dne 13. prosince 2015 vstoupila v platnost pojistná smlouva, která platí pro období od 13. prosince 2015 do 12. prosince 2018.
Pojištění je uzavřeno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. a vztahuje se na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli v hlavním pracovním poměru
Pojistné plnění na jednoho člena je max. 100.000,- při spoluúčasti 10%. Územní platnost pojištění: Celý svět.
ZO OSD hradí na jednoho pojištěnce 600 Kč doplatek za uzavření pojistky pro člena ZO OSD činí 720 Kč.