Způsob výpočtu náhrady škody

Způsob výpočtu náhrady škody

Zákoník práce v oddílu "Rozsah náhrady škody" (mimo jiné) praví:

"výše náhrady škody, způsobené z nedbalosti, nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek"

Pojistná smlouva, platná pro období 30. března 2018 - 29. března 2019, pojišťovna plní 90 % z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody, maximálně však 120.000,-, rizikové skupiny jsou připojištěny na pojistné plnění 140.000,-. 

 

Modelový příklad řešení u Dopravního podniku města Brna:

 

Výjimečně může nastat i případ, kdy částka 80 000,- nebude stačit na náhradu škody. Nastane to v případě, kdy by zaměstnanec z modelového řešení, uvedeného výše, způsobil další škodu v podobné výši. Limit 80 000,- platí po dobu jednoho roku pro jednoho zaměstnance, takže v případě druhé škody by pojišťovna platila pouze částku, která by chyběla do limitu 80 000,-.

Stejně by se postupovalo v případě, kdy by byla škoda se značnou výší a limit 80 000,- by nestačil na jednu škodní událost.

O těchto případech bude jednat závodní výbor OSD individuálně.