Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 2018- 2019.

Dne 13. prosince 2018 vstoupila v platnost pojistná smlouva, která platí pro období od 13. prosince 2018 do 12. prosince 2019.

Pojištění je uzavřeno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. a vztahuje se na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli v hlavním pracovním poměru

Územní platnost pojištění: ČR a okolní státy.

 

Spoluúčast 10%, min. však 1000 Kč.

Limit pojistného plnění                 100000Kč            150000Kč

Roční pojistné                                 1700Kč                 2200Kč