Způsob výpočtu náhrady škody

Způsob výpočtu náhrady škody

Zákoník práce v oddílu "Rozsah náhrady škody" (mimo jiné) praví:

"výše náhrady škody, způsobené z nedbalosti, nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek"

Pojistná smlouva, platná pro období od prosince 2015 do prosince 2018, plní 90 % z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody, maximálně však 100 000 Kč.

Modelový příklad řešení:

  • zaměstnanec způsobí škodu ve výši 80 000 Kč a na tuto částku je mu vystavena faktura,
  • má průměrný měsíční výdělek 23 000 Kč, účtárna mu potvrdí průměrný hrubý měsíční výdělek za poslední čtvrtletí, jeho 4,5 násobek průměrného výdělku je vyšší, než je částka, kterou je povinen zaplatit
  • pojišťovna zaplatí z této částky 72 000 Kč,  zbylých 8 000 Kč zaplatí řidič podniku ve splátkách

Výjimečně může nastat i případ, kdy částka 100 000 Kč nebude stačit na náhradu škody. Nastane to v případě, kdy by zaměstnanec z modelového řešení, uvedeného výše, způsobil další škodu v podobné výši. Limit 100 000 Kč platí po dobu jednoho roku pro jednoho zaměstnance, takže v případě druhé škody by pojišťovna platila pouze částku, která by chyběla do limitu 100 000 Kč.

Stejně by se postupovalo v případě, kdy by byla škoda se značnou výší a limit 100 000 Kč by nestačil na jednu škodní událost.

O těchto případech bude jednat závodní výbor OSD individuálně.