Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva mezi vedením dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. a zaměstnanci byla podepsána listopadu s účinností od 1. ledna 2017 a je účinná do nabytí účinnosti nové kolektivní smlouvy, nejdéle však do 31.března 2019.

Kolektivní smlouva Znojmo 2017 - 2018

dodatky:

Kritéria pro udělování prémií

Vnitropodniková směrnice ochranné nápoje

Vnitropodniková směrnice OPPP

Vnitropodniková směrnice mzdové tarify řidiči